Schadeposten

Voorbeelden van schadeposten die bij aansprakelijkheid van een derde partij voor vergoeding in aanmerking zouden kunnen komen zijn o.a.:

Goederen

 • directe zaakschade (voertuigschade, kledingschade, sieradenschade, brilschade, etc.)
 • sleep -en bergingskosten
 • stallingskosten
 • huur vervangend voertuig

Medisch

 • medische kosten
 • kosten tijdens een ziekenhuisopname

Maatschappelijk

 • verlies van zelfredzaamheid (schade a.g.v. beperkingen bij persoonlijke verzorging waardoor een derde moet worden ingeschakeld)
 • huishoudelijke hulp
 • verlies van zelfwerkzaamheid (schade a.g.v. beperkingen bij klussen woning, tuin e.d. waardoor een derde moet worden ingeschakeld)
 • noodzakelijke aanpassingen woning en vervoer i.v.m. beperkingen a.g.v. ongevalsletsel

Studie

 • studievertraging (door ongevalsletsel later op de arbeidsmarkt)
 • extra studiekosten

Arbeid

 • verlies van arbeidsvermogen (inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid)
 • economische kwetsbaarheid
 • carrièreschade
 • reïntegratiekosten arbeidsproces
 • netto loonschade werkgever (incl. eventuele reïntegratiekosten)

Leed

 • smartengeld (ook wel immateriële schadevergoeding genoemd)

Onkosten

 • extra reiskosten
 • extra porti- en telefoonkosten

Belangenbehartiging

 • buitengerechtelijke kosten (kosten juridische bijstand, kosten medisch adviseur)