Skip to main content

SCHADEPOSTEN

Voorbeelden van schadeposten die bij aansprakelijkheid van een derde partij voor vergoeding in aanmerking kunnen komen:

Goederen

 • directe zaakschade (voertuigschade, kledingschade, sieradenschade, brilschade, etc.)
 • sleep -en bergingskosten
  stallingskosten
 • huur vervangend voertuig

Medisch

 • medische kosten
 • kosten tijdens een ziekenhuisopname

Maatschappelijk

 • verlies van zelfredzaamheid (schade a.g.v. beperkingen bij persoonlijke verzorging waardoor een derde moet worden ingeschakeld)
 • huishoudelijke hulp
 • verlies van zelfwerkzaamheid (schade a.g.v. beperkingen bij klussen woning, tuin e.d. waardoor een derde moet worden ingeschakeld)
 • noodzakelijke aanpassingen woning en vervoer i.v.m. beperkingen a.g.v. ongevalsletsel

Arbeid

 • verlies van arbeidsvermogen (inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid)
 • economische kwetsbaarheid
 • carrièreschade
 • reïntegratiekosten arbeidsproces
 • netto loonschade werkgever (incl. eventuele reïntegratiekosten)

Studie

 • studievertraging (door ongevalsletsel later op de arbeidsmarkt)
 • extra studiekosten

Onkosten

 • extra reiskosten
 • extra porti- en telefoonkosten

Leed

 • smartengeld (ook wel immateriële schadevergoeding genoemd)

Belangenbehartiging

 • buitengerechtelijke kosten (kosten juridische bijstand, kosten medisch adviseur)

Testimonial

Na een autoaanrijding waarbij ik letsel heb opgelopen werd ik via de rechtsbijstand bij mijn autoverzekering (waar ik zelfs premie voor betaalde) doorgestuurd naar een bureau dat totaal geen moeite of tijd in de zaak stopte. Vanwege een positieve aanbeveling heb ik Dhr. van Zanten gevraagd de belangenbehartiging over te nemen, en dat was een wereld van verschil. Hij heeft direct de tijd genomen om zich in de zaak te verdiepen met o.a. een persoonlijk gesprek, waar ik bij zijn voorganger zelfs moeilijk contact kon krijgen. Ook is hij direct en over de hele periode dat de zaak liep actief bezig geweest om mijn belangen te behartigen.

 • E.H. van der Velden
 • 13 december 2019