Ongevallen / voorvallen

Letselschadebureau Van Zanten helpt u onder andere bij:

  • verkeersongevallen
  • arbeidsongevallen
  • medische fouten
  • zgn. risicoaansprakelijkheid (schade door dieren, kinderen, gebrekkige zaken, productenaansprakelijkheid)
  • schade door een shock
  • overige onrechtmatige daden
  • second opinion

Letselschadebureau Van Zanten zal allereerst beoordelen of er sprake is (of zou kunnen zijn) van een aansprakelijke partij.