Kosten

Met de cliënt wordt in de regel de gunstige afspraak gemaakt dat de declaraties voor de verrichte werkzaamheden worden ingediend bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij voor het ongeval / voorval. De cliënt wordt op deze manier nog verder financieel nadeel bespaard.